Điều gì xảy ra khi bạn bị CMS bên mình đưa ra khiếu nại bản quyền như hình minh họa bên dưới.
Lưu ý: Đây không phải là cảnh cáo, đình công bản quyền, như hình minh họa bên dưới.

Khi bạn phân phối âm thanh, hoặc video cho CMS bên mình, thì bạn sẽ được bảo vệ tài sản của bạn, bằng công cụ YouTube Content ID, giúp bạn kiếm thu nhập từ những tác phẩm của bạn bị ai đó đánh cắp, thay vì gỡ bỏ thì bên mình sẽ kiếm tiền trên những nội dung, bị sao chép, đánh cắp. Cho nên bạn không cần bận tâm trước những khiếu nại bản quyền trên kênh YouTube của bạn, như hình minh họa bên dưới.

Khi bạn là đối tác CMS bên mình, sẽ cho bạn hoàn toàn độc lập tự quyết định, có kiếm tiền bằng công cụ YouTube Content ID hay không, là do sự lựa chọn của bạn. Bạn hoàn toàn có thể tự do yêu cầu bên mình hủy bỏ khiếu nại “YouTube Content ID” Trên bất cứ video nào, mà bên mình đang xác nhận quyền sở hữu thay mặt cho bạn, chỉ cần gửi Url video đó đến Email: “copyright@transytam.com” Là bên mình sẽ hủy bỏ khiếu nại trong 24 giờ. Bạn sẽ nhận được thông báo, lệnh hủy bỏ khiếu nại thành công từ YouTube, như hình minh họa bên dưới.

Bạn muốn nhận ưu đãi của chúng tôi trước tiên?

Nhập Email đăng ký ngay

Phone