Tham gia với chúng tôi bạn được gì?

Bảo vệ nội dung Hình Ảnh & Âm Thanh thông qua Content ID của YouTube.

Kháng gậy bản quyền.

Thay mặt bạn gỡ bỏ các video sao chép (Reup) của bạn mà không có sự cho phép của bạn.

Tranh chấp pháp lý & khiếu nại quyền riêng tư bên thứ 3.

Phân phối âm thanh của bạn lên các cửa hàng âm nhạc ví du: Soptify, App Music, Amazon Music, vvv….

Giúp bạn, xác minh tích nghệ sĩ hoặc xác minh, huy hiệu tích xám YouTube.

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp kênh YouTube trắng đã được bật tính năng kiếm tiền cho các nhà sáng tạo, có sẳn nội dung.

Bạn muốn nhận ưu đãi của chúng tôi trước tiên?

Nhập Email đăng ký ngay

Phone