Mọi thứ để sáng tạo và có thêm thu nhập trên YouTube, TikTok, Facebook. Bằng cách kết nối với Sứ Giả YouTube TRẦN SỸ TÂM, bạn sử dụng miễn phí tất cả các dịch vụ chính. Nhưng chúng tôi cung cấp cho bạn nhiều hơn nữa! Một danh sách toàn bộ các dịch vụ khác nhau giúp tăng doanh thu và làm cho công việc của bạn dễ dàng hơn. Bạn chọn những gì bạn cần và chỉ trả tiền cho những công việc cụ thể được thực hiện. Điều này làm cho sự hợp tác của chúng tôi minh bạch nhất có thể.

 • 1. ID nội dung
  1. ID nội dung
  Chúng tôi bổ sung video của bạn vào Content ID hệ thống, công cụ này cho phép chúng tôi theo dõi tất cả các trường hợp đánh cắp và tải lại nội dung của bạn lên YouTube và các biến thể kiếm tiền từ chúng mang lại lợi ích cho bạn. Chúng tôi cũng có thể ngăn chặn việc tải lên lại theo yêu cầu của bạn
 • 2. Kiểm tra kênh
  2. Kiểm tra kênh
  Đây là bản phân tích đầy đủ về toàn bộ kênh của bạn: video, siêu dữ liệu, hình thu nhỏ, v.v. Các chuyên gia biết mọi thứ về cách hoạt động của thuật toán YouTube sẽ biên soạn một báo cáo đầy đủ cho bạn, chỉ ra điểm mạnh và điểm yếu của bạn, đồng thời cung cấp cho bạn mẹo về cách cải thiện kênh YouTube của bạn.
 • 3. Quản lý cá nhân
  3. Quản lý cá nhân
  Đây là chuyên gia mà bạn là người quan trọng nhất. Người quản lý cá nhân của bạn sẵn sàng liên lạc với bạn bất kỳ lúc nào bằng bất kỳ trình nhắn tin tiện lợi nào. Họ nhanh chóng xử lý tất cả các yêu cầu của bạn, giải quyết vấn đề và cung cấp cho bạn lời khuyên về cách làm việc trên YouTube.
 • 4. Quản lý toàn diện kênh
  4. Quản lý toàn diện kênh
  Tiếp quản mọi công việc điều hành kênh của bạn. Tất cả các chuyên gia của chúng tôi làm việc cho bạn. Tất cả những gì bạn phải làm là quay phim và gửi video cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ làm phần còn lại. Chuẩn bị, xuất bản và tất cả các công việc bổ sung – tất cả điều này được thực hiện bởi các chuyên gia của chúng tôi.
Bạn muốn nhận ưu đãi của chúng tôi trước tiên?

Nhập Email đăng ký ngay

Phone