Cách chấp nhận lời mời của TRAN SY TAM MEDIA MUSIC hãy thực hiện các bước sau đây.

Khi bạn được Công ty chúng tôi chấp nhận, chúng tôi sẽ gửi lời mời đến Kênh của bạn trong vòng 48 giờ, sau khi đôi bên, đã thỏa thuận và ký hợp đồng hợp tác. Để chấp nhận lời mời, đầu tiên bạn sẽ nhận được Email từ YouTube gửi cho bạn.

Tiếp theo bạn sẽ vào “studio.youtube.com” ngay “Trang Tổng  Quan Của Kênh” bạn sẽ nhìn thấy lời mời hiện ra, sau đó bạn sẽ bấm vào nút “Phản Hồi”

Tiếp theo bạn sẽ cần bấm vào Xem lại điều khoản của MCN hoặc CMS của chúng tôi, lại một lần nữa cho thật rõ ràng. Nếu mọi thứ vẫn ổn thì bạn sẽ bấm vào Chấp nhận lời mời.

03-2

Tiếp theo “Xin Chúc Mừng Bạn” đã là thành viên trong ngôi nhà nhỏ YouTube cùng chúng tôi, những khó khăn, nổi lo lắng của bạn về vấn đề Kênh, hãy an tâm rằng sẽ được chúng tôi sẵn lòng giúp đỡ kênh của bạn, để bạn an tâm phát triển kênh.

Chúng tôi là “Sứ Giả của YouTube” chúng tôi sinh ra để phục vụ cho các nhà sáng tạo nội dung trên YouTube.

    Nhà Sáng Tạo Nội Dung
    Một Doanh Nghiệp

    Bạn muốn nhận ưu đãi của chúng tôi trước tiên?

    Nhập Email đăng ký ngay

    Phone